Z3P Zavod za požarno, poplavno in popotresno pomoč, Hoče Slivnica – Z3P je neprofitna organizacija, ki je namenjena ljudem, ki so v naravnih in elementarnih nesrečah izgubili svoj dom. S svojo humanitarno naravnanostjo želi prispevati bistveni faktor k večji varnosti, ozaveščenosti in znanju ljudi na področju požarne, poplavne in potresne varnosti.

Z3P s svojimi nalogami in cilji deluje tako na preventivnem kot tudi na kurativnem področju.

DOLGI NAZIV: Z3P Zavod za požarno, poplavno in popotresno pomoč, Hoče Slivnica – v ustanavljanju –

KRATKI NAZIV: Z3P

POSLOVNI NASLOV: Pohorska cesta 15, 2311 Hoče