OBČINA HOČE SLIVNICA

Občina Hoče Slivnica in župan dr. Marko Soršak so zavodu omogočili registracijo poslovnega naslova. Tako so kot prva občina v Sloveniji podprli delovanje in obstoj Zavoda za požarno, poplavno in popotresno pomoč. Hvala za podporo.

https://www.hoce-slivnica.si/